บริการรับทำบัญชี ยื่นภาษี รายเดือน


 

รายการ
Features
 Micro Start-up  SME  Enterprise  Corporate 
 5,900/Month  8,900/Month  12,900/Month  18,900/Month  22,900/Month
Transactions / รายการเคลื่อนไหว ≤ 15 ≤ 40 ≤ 80 ≤ 120 ≤ 160
Bookkeeping-bill-annual reporting / บันทึกบัญชี-บิล-รายงานประจำปี / / / / /
Tax filing / ยื่นแบบ ภงด 1,3,53 ออนไลน์ / / / / /
Vat filing (Input & Sales tax report) / รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ. 30 ออนไลน์ / / / / /
Document archiving 1 year / เอกสารบันทึกบัญชี รอบระยะเวลา 1 ปี / / / / /
Monthly reporting / รายงานประจำเดือน x x / / /
Half year tax ยื่นแบบ ภงด.51 x / / / /
Annual workmen compensation / รายงานค่าแรงประจำปีกองทุนประกันสังคม / / / / /
Annual personal income tax / สรุปรายงานประจำปี นำส่ง ภงดง.1ก / / / / /


บริการทำบัญชียื่นภาษี ปิดงบการเงิน
สอนงานบัญชี บริการด้านวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

สอบถามรายละเอียดบริการหรือคอร์สเรียน